Augustus is Sint Rosamaand in Sittard.

Eeuwenlang kende die een vertrouwd verloop, met de Sint Rosaprocessie als jaarlijks hoogtepunt.

“Het is enorm te betreuren dat de Sint-Rosaprocessie, die al 350 jaar op de laatste zondag in augustus naar de Sint Rosakapel trekt, dit jaar geen doorgang kan vinden,” zo stelt het Sittardse Sint Rosacomité.

“Wereldwijd werd de Heilige Rosa uitgeroepen tot Patrones tegen besmettelijke ziekten en juist nu we te maken hebben met de ziekte COVID-19 zou dat een extra reden moeten zijn om te bidden tot de Heilige Rosa opdat zij onze stad bewaart voor alle rampen en onheil.”

Het Sint Rosacomité laat weten het te betreuren dat men niet kan garanderen dat tijdens de vieringen anderhalve meter afstand in acht kan worden genomen en dat men geen risico op besmetting met het coronavirus wil lopen.

“De angst voor besmetting maakt dat we met een dubbel gevoel achterblijven.”

Voor de komende augustusmaand heeft het Sint Rosacomité Sittard daarom het initiatief genomen om middels een alternatief programma toch te kunnen zorgen dat Stadspatrones Heilige Rosa om hoop, genezing en bescherming van onze stad kan worden gevraagd bij deze corona-pandemie.

De Heilige ‘stille’ Missen op de dinsdagen om 19.00 uur in de Sint Rosakapel worden live uitgezonden via Bie Os Mijn Streekomroep via de volgende kanalen:
» Ziggo: kanaal 41
» KPN: kanaal1405
Deze uitzendingen worden herhaald op donderdagochtend om 11.00 uur.

De gemeente Sittard-Geleen stelt haar communicatie kanalen open om de bewoners in onze regio te kunnen bereiken.

Via de Ziekenhuis Omroep Sittard worden de patiënten in het Zuyderland ziekenhuis in Geleen bereikt.

dinsdag 4 augustus: H. Mis – Deken R. Merkx;
dinsdag 11 augustus: H. Mis – Bisschop Mgr. H. Smeets – muzikale opluistering door de Philharmoniker;
dinsdag 18 augustus: H. Mis – Deken R. Merkx;
dinsdag 25 augustus: H. Mis – Deken R. Merkx – muzikale opluistering door het Schiffler sextet.

Het Sint Rosacomité volgt vanzelfsprekend de aanwijzingen van de Gemeente Sittard-Geleen, RIVM en Bisschoppen op.

De organisatoren vragen u uitdrukkelijk om níet naar de Sint Rosakapel te komen voorafgaande aan of gedurende deze H. ‘stille’ Missen.

Het comité vertrouwt op uw begrip om de veiligheid van haar vrijwilligers te waarborgen.

zondag 23 augustus: Kerkelijke feestdag Heilige Rosa van Lima
H. Mis om 09:30 uur in de Sint Michielskerk.

zaterdag 29 augustus: Begin van het jaarlijks Sint Rosafeest
Pelgrimsmis om 18:00 uur in de Sint Michielskerk.

zondag 30 augustus: Hoogfeest van Sint Rosa
Er is dit jaar géén Pontificale Hoogmis en géén traditionele Sint Rosaprocessie naar de Sint Rosakapel.
Reportage: Op afstand Sint Rosa in ons midden, om 11:00 uur uitgezonden door L1. Met medewerking van Philharmonie Sittard, Harmonie Sint Joseph en Fanfare Sint Jan reportage over Heilige Rosa.

Rosa leeft in Sittard! Een voorstelling van zand, licht & muziek: 14:00 uur in Filmhuis De Domijnen.
Film van de voorstelling die vorig jaar november in de Sint Petruskerk ter ere van Heilige Rosa 350 jaar Stadspatrones van Sittard werd vertoond.

Tevens biedt het Sint Rosacomité de mogelijkheid aan om bij de Sint Rosakapel offerkaarsen te branden om zo steun aan de Heilige Rosa te vragen.

Daarom zal het Kerkenwachtgilde op de zondagen in augustus van 13.30-16.00 uur de kapel voor u openstellen.

Ook is de gezegende Sint Rosa speld of noveenkaars online te bestellen door een e-mail te sturen naar info@sintrosasittard.nl. Door de speld te dragen tonen we saamhorigheid onder Sittardenaren.

maandag 31 augustus en dinsdag 1 september vinden er géén bidprocessies plaats naar de Sint Rosakapel.

Het jaar 2020 is een jaar waarin we op afstand vieren dat de Heilige Rosa in ons midden is en onze stad zal blijven beschermen.

Wij wensen u allen een gezegende augustus – Sint Rosamaand toe en hopen u in 2021 weer te mogen ontvangen bij onze mooie en traditionele Sint Rosaprocessie,” aldus het Sint Rosacomité.

Bron: sittard-geleen.nieuws.nl