Stein krijgt nieuw kunst- en cultuurbeleid

De komende tijd werken we hard aan het nieuwe kunst- en cultuurbeleid. In het coalitieakkoord 2022-2026 is de duidelijke wens opgenomen om tot een volwaardig kunst- en cultuurbeleid, inclusief meerjarige begroting te komen. Deze past bij de ambities, wensen en behoeften van Stein en draagt bij aan de unieke culturele identiteit.

  • Een visie schetsen voor de gemeente Stein op kunst een cultuur die aansluit bij haar identiteit (strategische toekomstvisie);
  • Het huidige aanbod in kaart brengen en waar nog voorzieningen ontbreken, inzicht geven in hoe voorzieningen efficiënter en doelgerichter (op basis van behoeften) zouden moeten worden ingericht;
  • Een duidelijk inzicht geven in de prioritering voor de periode 2023 -2027;
  • Het beleid moet samen met betrokken organisaties zijn opgesteld.

Op basis hiervan heeft het college van Burgemeester en Wethouders algemene uitgangspunten geformuleerd die in 2022/2023 verder vorm en invulling moeten krijgen.