De komende tijd werken we hard aan het nieuwe kunst- en cultuurbeleid. In het coalitieakkoord 2022-2026 is de duidelijke wens opgenomen om tot een volwaardig kunst- en cultuurbeleid, inclusief meerjarige begroting te komen. Deze past bij de ambities, wensen en behoeften van Stein en draagt bij aan de unieke culturele identiteit.

Op basis hiervan heeft het college van Burgemeester en Wethouders algemene uitgangspunten geformuleerd die in 2022/2023 verder vorm en invulling moeten krijgen.