Stein krijgt nieuw kunst- en cultuurbeleid

De komende tijd werken we hard aan het nieuwe kunst- en cultuurbeleid. In het coalitieakkoord 2022-2026 is de duidelijke wens opgenomen om tot een volwaardig kunst- en cultuurbeleid, inclusief meerjarige begroting te komen. Deze past bij de ambities, wensen en behoeften van Stein en draagt bij aan de unieke culturele identiteit.

Voorwaarden nieuwe beleid

 • Een visie schetsen voor de gemeente Stein op kunst een cultuur die aansluit bij haar identiteit (strategische toekomstvisie);
 • Het huidige aanbod in kaart brengen en waar nog voorzieningen ontbreken, inzicht geven in hoe voorzieningen efficiënter en doelgerichter (op basis van behoeften) zouden moeten worden ingericht;
 • Een duidelijk inzicht geven in de prioritering voor de periode 2023 -2027;
 • Het beleid moet samen met betrokken organisaties zijn opgesteld.

Op basis hiervan heeft het college van Burgemeester en Wethouders algemene uitgangspunten geformuleerd die in 2022/2023 verder vorm en invulling moeten krijgen.

Onderdelen van het kunst- en cultuurbeleid

Het kunst- en cultuurbeleid bevat de volgende onderdelen:

 • Muziekonderwijs
 • Kunst en cultuureducatie
 • Bibliotheekwerk/ geletterdheid/ streektaal
 • Evenementen
 • Cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed
 • Culturele kunstwerken in de openbare ruimte (incl. streetart)
 • Gemeentelijke kunst (binnenshuis)
 • Musea
 • Lokale makers en talentontwikkeling

We streven ernaar om in 2022 input en informatie op te halen bij de gemeenteraad en themabijeenkomsten te organiseren voor betrokken organisaties. Zo willen we graag samen tot een visie komen en de volgorde van uitvoering van de hierboven vermelde onderdelen bepalen. Houd onze website in de gaten voor meer informatie over deze themabijeenkomsten en het nieuwe kunst- en cultuurbeleid.