Stein vangt ook Oekraïnse vluchtelingen op

De gemeente Stein is voornemens een onbekend aantal Oekraïnse vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, op te vangen in een kantoorgebouw aan de Mauritslaan 134 in Stein.

Een deel van het pand is verhuurd en het is nog onduidelijk of deze huurders in dat geval tijdelijk elders gehuisvest moeten worden.

Omwonenden zijn inmiddels uitgenodigd voor een informatieavond.