Stichting Dodenherdenking Stein e.o

Hierbij nodigen zij u van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Dodenherdenking in de gemeente Stein. Dit jaar is het thema: Leven met oorlog.
Leven met oorlog vormt in 2023 een jaar lang de rode draad door alle herdenkingen, vieringen en andere activiteiten. Met het jaarthema vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. Stein, geeft daar een eigen invulling aan. Wij brengen jeugd, veteranen en inwoners samen om de gedenken en te herdenken.
Ieder jaar staan we twee minuten stil bij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dit stilstaan bij het verleden heeft  in het heden meer dan ooit betekenis. Het leven met oorlog als zodanig doet ons voelen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Hopelijk draagt dit alles bij aan het besef van wat de waarde van vrijheid is en wat wij daarvoor moeten doen of kunnen betekenen.
Het programma voor 2023 in de gemeente Stein is als volgt.
Op donderdag 4 mei is om 18.45 uur de H.Mis in de Parochiekerk St.Jozef te Meers.
Hierna gaan we onder begeleiding van Schutterij St. Joseph naar het monument aan de Kapelaan Berixstraat, waar het verdere programma – met bloemlegging – zal plaatsvinden.
Om 20.00 uur  worden 2 minuten stilte gehouden om de slachtoffers van de tweede wereldoorlog en latere conflicten te gedenken.
De plechtigheid zal muzikaal opgeluisterd worden door de Societé St. Martin Fanfare de Stein en eindigt rond 20:30 uur.
Namens het gemeentebestuur Stein en de Stichting Dodenherdenking Stein beleefd uitnodigend,
Servé Heijing, coördinator