Stimuleringsregeling afkoppelen Hemelwater

De gemeente Beek stelt subsidie beschikbaar aan bedrijven, particulieren, stichtingen en corporaties die de afvoer van regenwater afkoppelen van het riool.

Met deze regeling wil de gemeente bedrijven, particulieren, stichtingen en corporaties stimuleren om (schone) verharde oppervlakken die nu nog in de rioolstelsels lozen af te koppelen.

Om zo wateroverlast in het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlakte-waterkwaliteit te verbeteren en minder schoon water naar de zuiveringsinstallatie te transporteren.

De regeling is verlengd tot 31 december 2022.  Verder lezen Bieos-omroep.nl