Storing bij fabriek op Chemelot

Zondagmiddag heeft zich in een van de fabrieken op Chemelot een storing voorgedaan.

Hierdoor is mogelijk polyetheen-poeder uitgestoten. Dit is een zogenaamde ‘decomps’.

Een ‘decomps’ treedt op als de temperatuur of de druk in een reactor van de fabriek te hoog oploopt.

Wanneer dat gebeurt, wordt de inhoud van die reactor door de schoorsteen weggeblazen.

Als de temperatuur heel hoog is, dan dwarrelt er roet neer. Is die temperatuur iets minder hoog dan is dat wit poeder.

De fabriek is stilgelegd en de oorzaak van de storing wordt verder onderzocht.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Bron,Chemelot.