Subsidie afkoppelen regenwater

Als we ervoor zorgen dat regenwater niet meer in het riool belandt, maar daar waar het valt door de grond wordt opgenomen, dan hebben we minder wateroverlast, hoeven we minder water te zuiveren en houden we het grondwater op peil.

Met de “Stimuleringsregeling afkoppelen Hemelwater gemeente Beek” wil de gemeente bedrijven, particulieren, stichtingen en corporaties stimuleren om (schone) verharde oppervlakken die nu nog in de rioolstelsels lozen af te koppelen.

 

Om zo wateroverlast in het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlakte-waterkwaliteit te verbeteren en minder schoon water naar de zuiveringsinstallatie te transporteren.

De regeling loopt tot 31 december 2021.

Meer informatie op www.waterklaar.nl