Subsidie voor 2023

De gemeente Stein heeft diverse subsidieregelingen, waarvan je als vereniging of stichting gebruik kunt maken. Voorbeelden hiervan zijn de Waarderingssubsidie en de Ondersteuningssubsidie accommodaties. Weten of je in aanmerking komt voor één van deze regelingen of een aanvraag indienen? Wacht niet te lang, want aanvragen voor 2023 moeten uiterlijk 1 juli worden ingediend.

De Waarderingssubsidie heeft als doel organisaties die belangrijk zijn voor de inwoners van de gemeente Stein te ondersteunen zodat die organisaties krachtig zijn en blijven. Via de Ondersteuningssubsidie accommodaties kunnen instellingen en organisaties in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor accommodatiehuur.

Voor beide regelingen geldt dat de aanvragen voor het jaar 2023 vóór 1 juli bij de gemeente ingediend moeten zijn. Dit kan middels het hiervoor bestemde formulier op de website. Vanaf dit jaar kun je de formulieren via de website invullen en versturen. Hoewel hiervoor nog voldoende tijd is, leek het ons zinvol dit via deze nieuwsbrief onder de aandacht te brengen.

Meer informatie over de regelingen, de voorwaarden en formulieren, zijn te vinden via bovenstaande links. Alles over subsidies van de gemeente Stein vind je op www.gemeentestein.nl/subsidies.