Culturele instellingen en makers binnen de culturele en creatieve sector kunnen nog tot uiterlijk 31 juli 2021 gebruikmaken van de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021.

In totaal is nog een bedrag van € 790.000 beschikbaar voor amateurs én professionals.

Heemkundeverenigingen, zelfstandig beeldend kunstenaars, maar ook zangverenigingen, toneelverenigingen of schutterijen kunnen een beroep doen op een bijdrage uit de subsidiepot.  Meer info: www.sittard-geleen.nl/inwoners/Verenigingsloket