Subsidie voor culturele en creatieve makers

Culturele instellingen en makers binnen de culturele en creatieve sector kunnen nog tot uiterlijk 31 juli 2021 gebruikmaken van de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021.

In totaal is nog een bedrag van € 790.000 beschikbaar voor amateurs én professionals.

Heemkundeverenigingen, zelfstandig beeldend kunstenaars, maar ook zangverenigingen, toneelverenigingen of schutterijen kunnen een beroep doen op een bijdrage uit de subsidiepot.  Meer info: www.sittard-geleen.nl/inwoners/Verenigingsloket