Beekse woningbezitters kunnen gebruikmaken van een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater.

Wanneer u regenwater opvangt in uw eigen tuin levert u een bijdrage aan het voorkomen van droogte en wateroverlast.

Zo helpt u mee om de problemen van klimaatverandering te verminderen en creëert u ook nog eens een fijne groene leefomgeving.

Met deze regeling wil de gemeente bedrijven, particulieren, stichtingen en corporaties stimuleren om (schone) verharde oppervlakken die nu nog in de rioolstelsels lozen af te koppelen. Om zo wateroverlast in het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlakte-waterkwaliteit te verbeteren en minder schoon water naar de zuiveringsinstallatie te transporteren. De regeling is verlengd tot 31 december 2022.

Wanneer kom ik in aanmerking voor subsidie?

In de subsidieregeling staat beschreven aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor deze regeling een aanmerking te komen. De subsidieregeling en een aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina.

U komt niet in aanmerking voor subsidie:

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Hoe doe ik een aanvraag?

Download het aanvraagformulier en print het uit. Stuur het volledig ingevuld en ondertekend formulier samen met alle bijlagen naar: info@gemeentebeek.nl onder vermelding van Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater.

Na ontvangst neemt een van onze medewerkers contact met u op om de maatregelen die u wilt nemen te bespreken.

Handige tips en mogelijkheden

Kijk voor meer informatie, handige tips en mogelijkheden om hemelwater af te koppelen op de website www.waterklaar.nl(externe link).