Het klimaat verandert. Extreme regenbuien komen steeds vaker voor en zorgen voor wateroverlast. Deze overlast wordt vooral veroorzaakt omdat er teveel water in het riool terechtkomt.

Als we ervoor zorgen dat regenwater niet meer in het riool belandt, maar door de grond wordt opgenomen, dan hebben we minder wateroverlast, hoeven we minder water te zuiveren en houden we het grondwater op peil.

De gemeente Beek stelt subsidie beschikbaar aan bedrijven, huiseigenaren, stichtingen en corporaties die de afvoer van regenwater afkoppelen van het riool.