SuperFIT is vanaf 22 oktober 2021 een erkende aanpak binnen het Loket gezond leven van het RIVM. Het is een aanpak op maat, gericht op een gezonde leefstijl bij jonge kinderen van 2 tot 4 jaar. SuperFIT is ontwikkeld in samenwerking tussen kinderopvang Spelenderwijs en Ecsplore (stichtingen die onderdeel uitmaken van MIK&PIW Groep) en de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht.

SuperFIT, een aanpak op maat
In onze maatschappij groeien veel kinderen op in een omgeving gekenmerkt door ongezond eten en weinig beweging. Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas is dan ook sterk toegenomen. Zuid-Limburg kent een grotere gezondheidsachterstand ten opzichte van de rest van Nederland. Op verschillende gebieden scoort Zuid-Limburg beduidend slechter: een hoger (jeugd)zorggebruik, meer risico op onderwijsachterstanden, een ongezondere leefstijl en lagere levensverwachting. Dit heeft grote gevolgen voor de hele regio, op verschillende terreinen. De gezamenlijke ambitie in de provincie Limburg is om de achterstanden ten opzichte van het landelijk gemiddelde in te lopen en zo te werken aan gezonde en kansrijke generaties.

De basis voor een gezonde leefstijl wordt al vanaf de geboorte gelegd: gewoontes blijven vaak het hele leven bestaan. SuperFIT streeft naar effectieve gedragsverandering door een brede aanpak gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen (2-4 jaar). Dat betekent meer bewegen, minder zitten, meer en verschillende groenten- en fruitsoorten eten én water drinken. SuperFIT is gericht op locaties waar peuters de veel tijd doorbrengen: bij de kinderopvang en thuis. SuperFIT probeert de omgeving te veranderen. Allereerst de fysieke omgeving, zoals beschikbaar speelmateriaal, aanwezigheid van groenten en fruit, maar ook hoe een ruimte is ingedeeld. Ten tweede de sociale omgeving, zoals de voorbeeldfunctie van pedagogisch medewerkers/opvoeders. Als laatste de beleidsomgeving, oftewel het voedings- en beweegbeleid binnen een organisatie.

SuperFIT groei en ambities
In 2017 startte SuperFIT met een pilot waarbij 12 peuteropvang locaties van Spelenderwijs meededen. Ondertussen werken er 18 locaties in gemeente Sittard-Geleen met de SuperFIT aanpak, 11 locaties in gemeente Beekdaelen en 7 locaties in gemeente Stein. Momenteel wordt SuperFIT ook op locaties in Maastricht en Meerssen uitgevoerd.

MIK & PIW Groep streeft er de komende jaren naar dat alle (80) kinderopvanglocaties van Spelenderwijs en MIK kinderopvang, in totaal zo’n 115 peutergroepen (met ongeveer 3000 peuters), werken volgens de SuperFIT aanpak. Ecsplore deelt haar expertise graag en wilt ook andere kinderopvang organisaties ondersteunen bij het implementeren van SuperFIT. Kijk voor meer informatie op de website van SuperFIT (ecsplore.nl).
Dit alles draagt bij aan het vergroten van de kanskracht van de samenleving van vandaag en morgen: de gedeelde visie van de zes stichtingen binnen MIK&PIW Groep (Spelenderwijs, MIK, Ecsplore, Partners in Welzijn, CJG Westelijke Mijnstreek en Knooppunt Informele Zorg).