De Tarcisiusonderscheiding. Zo heet een nieuwe medaille van het bisdom Roermond voor misdienaars en acolieten.

De medailles zijn onlangs door bisschop Harrie Smeets gezegend, waarmee hij zijn waardering uitdrukt voor het dienstwerk van misdienaars en acolieten.

De nieuwe onderscheiding is een initiatief van de Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom in samenwerking met de Sint-Gregoriusvereniging.

De Tarcisiusmedaille kan uitgereikt worden bij bijzondere gelegenheden: bij jubilea van misdienaars en acolieten of als iemand na een langjarige inzet afscheid neemt.

Er zijn vier soorten medailles: een kleinere aan een lint voor misdienaars en drie grotere in verschillende kleuruitvoeringen, naar inzicht van de parochie in te delen voor verschillende jubilea of andere bijzondere gelegenheden. De onderscheidingen zijn bewust niet aan aantal jaren gekoppeld omdat dat nogal verschilt per parochie.