Op donderdag 15 april organiseerde Veiligheidsregio Zuid-Limburg samen met het RIVM, Chemelot, gemeenten, GGD en provincie, een webinar voor omwonenden van Chemelot.

Onderwerp was het RIVM-onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners rondom het chemiecluster.

Bijna tachtig mensen namen deel aan het webinar. Daarin gaf het RIVM meer uitleg over de resultaten en legde de veiligheidsregio uit wat er met de resultaten gebeurt.

Via de chat werden veel vragen gesteld. Die zijn inmiddels van antwoord voorzien.

Gespreksvoorzitter Petro Winkens (manager Crisisbeheersing en Rampenbestrijding van Veiligheidsregio Zuid-Limburg) opende het webinar en bedankte de aanwezigen hartelijk voor hun deelname.

Door de medewerking van omwonenden van Chemelot zijn er waardevolle inzichten verkregen in hun veiligheidsbeleving en informatiebehoeften.

Na zijn inleiding gaf hij het woord aan Jeroen Neuvel en Liesbeth Claassen van het RIVM. Zij gaven meer uitleg over de achtergrond van het onderzoek, resultaten, conclusies en aanbevelingen.

Mick Claessens van Veiligheidsregio Zuid-Limburg lichtte vervolgens toe wat de werkgroep risicocommunicatie Chemelot gaat doen met de resultaten.

Die werkgroep bestaat, naast Veiligheidsregio Zuid-Limburg, uit Chemelot, gemeenten, GGD Zuid Limburg, GHOR, Veiligheidsregio Limburg-Noord, Politie Limburg en Provincie Limburg.

Al die partijen hebben uitgesproken om samen de risicocommunicatie te verbeteren. Daarom werken ze op dit moment aan een gezamenlijk communicatieplan.

De resultaten uit het RIVM-onderzoek vormen daarvoor het fundament. Eind juni is het plan klaar.

De organiserende partijen waren bijzonder verheugd om te merken dat zoveel omwonenden het webinar bijgewoond hebben.

De deelnemers hadden ook veel vragen over het onderzoek en het vervolg. Helaas konden die door de beperkte tijd niet allemaal direct beantwoord worden.

Daarom werd tijdens het webinar aangegeven dat alle vragen na afloop verzameld en beantwoord zouden worden.

Alle informatie vind je op https://www.vrzl.nl/nieuws/terugblik-webinar-belevingsonderzoek-veiligheid-chemelot-vragen-en-antwoorden