De gemeente Sittard-Geleen heeft in nauw overleg met Gymvereniging Swentibold een oplossing gevonden voor de verouderde huisvesting van de vereniging. De vereniging verhuist voor een tijdelijke periode naar een nieuwe locatie aan de Dr. Nolenslaan 128. Hier blijven ze totdat de nieuwe en definitieve turnvoorziening gereed is. Op dit moment wordt op de beoogde locatie onderzocht welke mogelijkheden er zijn.

Vanwege deelname aan de concept samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra is het nodig om het proces van de nieuwe huisvesting voor de turnvereniging in gang te zetten. Onderdeel daarvan is een vertrek van de verouderde locatie aan de Leyenbroekweg voor 1 januari 2023. Omdat de definitieve locatie nog niet gereed is, is in goed overleg met Gymvereniging Swentibold de tijdelijke locatie aan de Dr. Nolenslaan gekozen.

In de loop der jaren zijn diverse opties voor huisvesting met Gymvereniging Swentibold besproken. Op dit moment is de insteek om de nieuwe hal aan de Eggerweg te realiseren. De gemeente Sittard-Geleen bekijkt de komende tijd samen met de gymvereniging wat mogelijk is en hoe de realisatie vorm gegeven kan worden.