Sinds april 2020 is er een tijdelijke locatie ingericht voor oud papier, PMD en grof tuinafval naast de parkeerplaats van het gemeentehuis.

Het college heeft besloten dat deze situatie nog langer blijft bestaan.

Om deze locatie begaanbaar en veilig te houden, is het noodzakelijk om deze locatie te asfalteren.

De asfalteringswerkzaamheden staan gepland vanaf woensdag 28 oktober 2020 en zijn gereed op vrijdag 30 oktober 2020.

Tijdens de werkzaamheden worden de inzamelmogelijkheden voor oud papier, PMD en grof tuinafval tijdelijk verplaatst.

Van 28 oktober t/m 30 november kun je met je grof tuinafval terecht op de parkeerplaats aan de Dieterenstraat.

De containers voor PMD en oud papier worden verplaatst naar de bezoekersparkeerplaats van het gemeentehuis.