Vanuit toeristisch oogpunt heeft de gemeente Stein het plan om het gebied rond het veerpont in Berg a/d Maas te verbeteren.

Daarvoor heeft de gemeente de inwoners uitgenodigd een enquête in te vullen.

De enquête is verspreid onder 900 huishoudens in Berg a/d Maas en Nattenhoven. 285 Huishoudens hebben de enquête ingevuld.

Op basis van de resultaten van de enquête wordt opdracht gegeven om een aangepast ontwerp te maken.

In het ontwerpproces wordt opnieuw een moment ingericht voor participatie van belanghebbenden.

Ook wordt Rijkswaterstaat als grondeigenaar van de bestaande parkeerplaats en als bevoegd gezag erbij betrokken.

“Door dit proces zorgvuldig te doorlopen, hoopt de gemeente zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van alle belanghebbenden, waardoor dit gebied vanuit toeristische oogpunt kwalitatief wordt verbeterd en tegelijkertijd inwoners kunnen profiteren van de nieuwe voorzieningen”, aldus wethouder Gina van Mulken.

Lees meer over de resultaten op www.gemeentestein.nl