Transformatievisies Elsloo en Urmond-Oost

In 2022 zijn wij gestart met het opstellen van een visie voor Elsloo (zonder Catsop) en Urmond-Oost. In deze visie worden de voorgestelde veranderingen in de wijk aangegeven.

  • De samenstelling van de bevolking en huishoudens verandert. Hierdoor is er meer vraag naar ander soorten woningen dan nu beschikbaar in de bestaande woningvoorraad.
  • Vanwege het veranderende klimaat er bijvoorbeeld meer groen nodig is om hittestress te verminderen maar ook om de aantrekkelijkheid van de wijk te verbeteren.
  • Het aantal winkels en voorzieningen afneemt. Het toewerken naar een robuuste voorzieningenstructuur is noodzakelijk voor behoud van de leefbaarheid.

Per wijk hebben twee wijkateliers plaatsgevonden waarvoor wij de inwoners en ondernemers hebben uitgenodigd. Deze hebben voor Elsloo plaatsgevonden op 23 maart 2022 en 14 juni 2022. Voor Urmond-Oost vonden deze plaats op 13 juni 2022 en 8 september 2022.
Via de pagina’s Elsloo 2030 en Urmond-oost2030 heb je daarnaast steeds de voortgang van beide visies kunnen volgen. Ook versturen we regelmatig een nieuwsbrief met daarin belangrijke nieuwswaardigheden. Je kunt je nog steeds aanmelden voor deze nieuwsbrief op deze pagina’s.

Alle documenten zijn terug te vinden op onze website. Omdat we iedereen de gelegenheid willen geven de visies in te kijken, ligt er vanaf woensdag 19 april op de volgende locaties ook een afgedrukt exemplaar klaar om in te kijken.

Voor de visie Elsloo:

  • Gemeentehuis (tijdens openingsuren)
  • Punt 39 (tijdens openingsuren)

Voor de visie Urmond-Oost:

  • Gemeentehuis (tijdens openingsuren)
  • Buurthuis Urmond (tijdens openingsuren)

Als je nog wilt reageren voor de visie Elsloo, stuur dan een mailtje naar elsloo2030@gemeentestein.nl

Voor de visie Urmond-Oost kun je een mailtje sturen naar urmond-oost2030@gemeentestein.nl

De visies leggen we rond de zomer 2023 voor aan de gemeenteraad om vast te stellen. Daarna gaan we aan de slag met de uitvoering van de projecten zoals genoemd in de visies. Dit doen wij niet alleen, maar samen met onze partners in de wijk: woningcorporaties, zorgaanbieders, ondernemersverenigingen, enzovoort. Natuurlijk worden de inwoners hier ook bij betrokken.