Transitievisie Warmte

Dit najaar rondt de gemeente Stein de Transitievisie Warmte af.

Om de inwoners meer inzicht te geven in de keuzes en dilemma’s die bij een warmtevisie komen kijken en standpunten van de inwoners mee te kunnen nemen in dit document, organiseert gemeente Stein op dinsdagavond 7 september van 19.00 tot 21.00 uur een interactieve avond waarop het warmtespel wordt gespeeld.

Je hebt de mogelijkheid om te kiezen tussen het fysieke spel en het online spel. Het fysieke spel vindt plaats in het Maaslandcentrum in Elsloo.

Beide groepen worden afzonderlijk begeleid en kunnen een volwaardige spelavond verwachten.

Gezien de geldende coronamaatregelen is er een maximaal aantal van 30 deelnemers die fysiek mee kunnen doen.

Aanmelden per mail naar info@gemeentestein.nl o.v.v. warmtetransitie.