Trio Ôngeplök kondigt aan te stoppen na 2½ x 11 jaar

Wij willen jullie als Trio Ôngeplök mededelen dat we besloten hebben na bijna dertig jaar te gaan stoppen met optreden. De afgelopen periode van Corona en daarmee het stil liggen van de vastelaoves- en andere optredens, heeft geleid tot dit besluit.

Door het ontbreken van het ritme van optreden is onze spirit en energie, om vol te gaan voor een nieuw repertoire en daarbij aan te haken bij het door ons zelf en door het publiek verwachte niveau van de optredens, grotendeels verdwenen.

En dus houdt het hier op. Met pijn in het hart, maar ook met trots op wat we bereikt hebben en met een schat aan fantastische herinneringen. Ut is good gewaes.

Door onze optredens hebben we vele leuke contacten opgedaan: bij verenigingen die ons ontvingen, bij collega-artiesten en natuurlijk bij het publiek. Gelukkig hebben we de foto’s nog, net als de titels Doctorandus en Doctor Humorus Causa van de Narren Universiteit en herinneringen aan onze optredens in grote schouwburgen en in piepkleine zaaltjes, onze gastrollen in revues, onze tv-optredens enz. enz. Bedankt. We houden er een warm gevoel aan over.

Binnenkort willen we nog één keer knallen om er zo een punt achter te zetten. We beraden ons momenteel op hoe en wanneer en hopen jullie binnenkort meer hierover te kunnen berichten.

John, Frank en Paul