De Sittard-Geleense wethouders Leon Geilen en Yvonne Salvino-Meijer zijn voorgedragen voor het lidmaatschap van twee landelijke commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Leon Geilen gaat deelnemen aan de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Yvonne Salvino-Meijer wordt lid van de commissie Economie, Klimaat, Energie & Milieu.

 

,,Het is belangrijk om zitting te nemen in deze landelijke commissies. Niet alleen voor de gemeente Sittard-Geleen, maar ook voor de regio. Enerzijds kunnen we op deze manier onze stem laten horen en anderzijds zijn we in een vroeg stadium betrokken bij ontwikkelingen die op landelijk niveau spelen,” zegt Leon Geilen, die inmiddels aan zijn derde periode als wethouder in Sittard-Geleen bezig is.

Yvonne Salvino-Meijer gaat, net als Leon Geilen, voor de eerste keer zitting nemen in een VNG-commissie. Ze is nu ruim twee maanden wethouder in Sittard-Geleen. ,,Ik ben blij dat ik in deze commissie mag zitten,” zegt ze. ,,Hoewel ik nog niet zo lang wethouder ben, kan ik als voormalig ondernemer natuurlijk bogen op veel ervaring op economisch gebied. Die kennis zal ik zeker meenemen in de VNG-commissie.

De voordracht van Leon Geilen en Yvonne Salvino-Meijer wordt op 2 december aanstaande op de ledenvergadering van de VNG bekrachtigd.