Uitbetaling vakantiegeld

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en recht heeft op vakantiegeld, staat het geld uiterlijk 24 juni 2022 op uw rekening. U krijgt het geld via een aparte betaling. In sommige gevallen krijgt u geen of minder vakantiegeld uitbetaald.

Bijvoorbeeld als u naast uw bijstandsuitkering nog meer inkomsten heeft waarover vakantiegeld wordt uitbetaald.

Of als er beslag is gelegd op uw uitkering. Meer informatie over vakantiegeld vindt u op de website.Vidar.nl