Één van de agendapunten voor de online rondevergadering van donderdagavond 3 juni is het bestemmings- en exploitatieplan voor de Unilocatie Grevenbicht-Obbicht.

De centrale onderwijs- en sportvoorziening die is gepland in het middengebied tussen beide dorpen. Tijdens de ronde worden de plannen besproken door de raads- en burgerraadsleden.

Er worden vragen beantwoord en er is mogelijkheid te discussiëren. Op 24 juni staan beide plannen op de raadsagenda voor besluitvorming.

Wilt u de ronde bijwonen? De vergadering begint om 19.00 uur, de plannen worden om 19.45 uur behandeld.