Mensen die volgens hun huisarts tot een medische risicogroep behoren, krijgen vanaf 6 mei een uitnodiging voor een vaccinatie op een GGD-locatie.

De uitnodigingen worden de komende weken in fases verstuurd.

Tot de medische risicogroepen behoren mensen die jaarlijks een oproep voor de griepprik krijgen.

Het gaat om ongeveer 1,5 miljoen personen uit de geboortejaren 1961 tot en met 2003. Na ontvangst van de uitnodiging kunnen zij een afspraak maken bij de GGD.

De GGD bepaalt niet wie tot de medische risicogroep behoren. De huisarts bepaalt wie tot deze groep hoort. Het gaat hierbij om mensen die jaarlijks een griepprik ontvangen.

Zij ontvangen een uitnodiging om een vaccinatieafspraak te maken bij de GGD.

Voor vragen over het wel of niet behoren tot een medische risicogroep wordt verwezen naar de eigen huisarts.

Voor mensen met een medische indicatie is het alleen na ontvangst van de uitnodiging met een speciale code mogelijk om een afspraak te maken.

Dat kan online via www.coronavaccinatie-afspraak.nl of telefonisch via een speciaal telefoonnummer, dat genoemd staat in de uitnodigingsbrief.

De uitnodiging is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is belangrijk om deze uitnodigingsbrief en een identiteitsbewijs mee te nemen naar de afspraak.

Dus geen geldige uitnodigingsbrief is géén prik!

Voor alle leeftijds- en doelgroepen geldt: op de vaccinatielocatie controleert een medewerker of een afspraak rechtmatig gemaakt is.

Zo niet, dan wordt de afspraak alsnog geannuleerd.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd.

De adviezen van de Gezondheidsraad zijn hierin leidend.

De startdata hangen bovendien af van de beschikbaarheid van vaccins. De meest actuele volgorde van vaccineren kan men raadplegen via www.coronavaccinatie.nl.

Vragen en antwoorden over het vaccineren zijn terug te vinden op www.ggdzl.nl.