Ook dit jaar weer gaat de Gemeente Stein een aantal plantsoenen verbeteren. Een aantal heesterplantsoenen voldoen namelijk niet meer aan de kwaliteit die we voor ogen hebben. Vaak zien we bij slechtere groei van plantsoenen dat de bodemstructuur- en het bodemleven niet optimaal zijn.

Een gezonde bodem vormt de basis voor een betere groei van de beplanting. Daarnaast neemt een goede bodem bij extreme neerslag ook het regenwater beter op. Daardoor is de grond beter bestand tegen lange periodes van droogte. Dit alles komt ten goede aan de kwaliteit voor de bomen, de bodembedekkers en met name het bodemleven in de plantsoenen. Een goed bodemleven zorgt voor een betere kwaliteit van het groen. We gaan de om te vormen plantsoenen voorzien van gecertificeerde compost.

 

De gemeente Stein gaat begin oktober de bestaande heestervakken leegruimen, spitten en afdekken met een laag compost. In november worden deze vakken opnieuw aangeplant. De gemeente werkt samen met leverancier Leers Infra B.V. uit Heerlen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Guus Kreutzer, coördinator wijkteams. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 046-420 30 70 of via e-mail guus.kreutzer@gemeentestein.nl.