Ook dit jaar weer gaat de gemeente Stein een aantal plantsoenen verbeteren.

Een gezonde bodem vormt de basis voor een betere groei van de beplanting. Daarnaast neemt een goede bodem bij extreme neerslag ook het regenwater beter op en is de grond beter bestand tegen lange periodes van droogte.

Dit alles komt ten goede aan de kwaliteit voor de bomen, de bodembedekkers en met name het bodemleven in de plantsoenen.

Verleden jaar heeft de gemeente geëxperimenteerd met Bokashi, met een goed resultaat tot gevolg.

Bokashi is het Japanse woord voor ‘gefermenteerd organisch materiaal’ en wordt gemaakt van plantenresten.

De gemeente gaat halverwege oktober aan de slag met het verbeteren van de plantsoenen. Een overzicht op www.gemeentestein.nl