De Nederlandse bisschoppen kwamen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die inging op zaterdag 26 juni.

In de update werd een aantal versoepelingen aangekondigd.

Nu er weer meer kan en mag als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

• Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze vieringen (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit betekent dat in Berg a/d Maas 60 personen en de andere kerken ( Stein, Nieuwdorp en Urmond) 100 personen zijn toegestaan. Hierdoor zal de H. Mis van 9.30 uur in de kerk van Stein per 5 juli komen te vervallen.

• U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden, maar de 1,5 meter zal nog steeds gewaarborgd dienen te worden.

 

• Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de 1,5 meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat, dient vooraf gereserveerd te worden. Daarom zullen de kerkgangers die naar een zeswekendienst komen zich blijven aanmelden. De vaste kerkganger hoeft dit niet.

• De volkszang is nog steeds niet toegestaan, wel bestaat de mogelijkheid dat een koor met maximaal 12 personen een H. Mis kan opluisteren.

 

• Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.

• Het desinfecteren aan het begin en voor het uitreiken van de H. Communie blijft nog steeds van kracht.