Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft de afgelopen weken met bezorgdheid kennisgenomen van de ontwikkelingen bij VDL Nedcar, een van de grotere werkgevers in de gemeente.

Na de eerste signalen over een dreigend conflict tussen werkgever en werknemersvertegenwoordiging over een nieuw sociaal plan heeft burgemeester Hans Verheijen een bemiddelaar voorgedragen en daarna heeft wethouder Yvonne Salvino-Meijer (economie) verschillende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van beide partijen. Over de inhoud van deze gesprekken, doen wij op dit moment geen nadere mededelingen.

Ook de komende dagen en weken blijft het college met betrokkenen, waaronder ook andere overheidspartijen, in gesprek. Het college van B&W hoopt op deze manier te kunnen bijdragen aan een oplossing van het gerezen conflict bij de autofabriek in Sittard-Geleen en, in het verlengde daarvan, aan het behoud van arbeidsplaatsen voor duizenden mensen in onze regio.