Verruiming Julianakanaal

Bron: Nieuwsbrief juli Boskalis – Verruiming Julianakanaal Haven Stein

Bouwkuip Noord: aan de noordzijde (ter hoogte van Jumbo) staat nog een klein deel van de bouwkuipdamwand en nog een aantal aanvaringspalen. De werkzaamheden in de bouwkuip zijn hier afgerond.

De bodemhoogte en bodembescherming aan de andere zijde van de damwand in de passantenhaven wijken dusdanig af dat hiervoor nog het een en ander moet worden aangepast.

Bouwkuip Zuid:  afgelopen periode heeft Boskalis de werkzaamheden opgepakt in het vak waar tijdens de calamiteit de tijdelijke kleidam was aangebracht.

De kleidam is ontgraven en er is een waterremmende laag en bodembescherming aangebracht. Na het aanleggen van een betonlaag over de stenen zal vanaf week 29 de bouwkuip langzaam vol water worden gezet.

Het grondwater heeft het normale peil en volgt zoals gebruikelijk het Maaspeil. Er is dus geen lekkage meer.

Boskalis monitort de grondwaterstanden tijdens de werkzaamheden 24/7.

Tijdens de zomervakantie wordt doorgegaan met de werkzaamheden. Dit kan mogelijk enige hinder tot gevolg hebben.

Er wordt alles aan gedaan om deze hinder zoveel mogelijk te beperken en men streeft er naar om alle werkzaamheden begin september af te ronden. Lees meer op www.bieos-omroep.nl