De werkzaamheden aan het Julianakanaal ter hoogte van haven Stein naderen hun voltooiing.

Bouwkuip Noord
Aan de noordzijde (ter hoogte van Jumbo) is het laatste deel van de bouwkuipdamwand en de aanvaringspalen verwijderd. De bodemconstructie is hier aangepast en gereed. De bodemhoogte wijkt hier wat af ten opzichte van de overige gedeeltes, vandaar dat er voor de scheepvaart een boei is geplaatst.

Bouwkuip Zuid
De werkzaamheden van bouwkuip zuid zijn afgerond. Zo is ook het gedeelte rond de calamiteit van september 2020 aangepakt. De werkwijze hiervan was enigszins anders door
de veranderde bodemgesteldheid. Na het afronden van de werkzaamheden hiervan zijn alle damwanden en aanvaarpalen verwijderd. Alle werkzaamheden op het water zijn dus nu gereed en de scheepvaart kan weer onbelemmerd gebruik maken van het Julianakanaal.

Grondwater
Gedurende het verwijderen van de damwanden is de grondwaterstand licht gestegen. Deze stijging was echter ruim beneden alle alarmwaardes. Na het afronden van de werkzaamheden is het grondwater weer gaan zakken tot zijn normale peil en volgt zoals gebruikelijk het Maaspeil. Boskalis monitort de grondwaterstanden nog enige tijd 24/7.

Planning
Alle werkzaamheden zijn gereed. Momenteel is men bezig met het opruimen van het terrein en de afwerking er van. Verwachting is dat deze opruimwerkzaamheden uiterlijk 1 oktober aanstaande zijn afgerond.

Einde werk
Alle werkzaamheden zijn zo goed als afgerond en komt er een eind aan de werkzaamheden die eind 2019 zijn gestart. Door meerdere onvoorziene omstandigheden hebben de werkzaamheden een
stuk langer geduurd dan gepland en ook de daarbij behorende overlast.