De provincie Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, Stichting Chemelot, CSP en DSM hebben op donderdag 25 mei 2023 afspraken ondertekend over het versterken van de veiligheid op en rondom Chemelot. Met deze afspraken creëren de partijen een nog veiligere leefomgeving op en rondom de site Chemelot.

Strengere normen dan wettelijk vereist

De afspraken passen in de ambitie om de kwaliteit van de leefomgeving van Chemelot te verhogen. In de Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot ligt deze ambitie vast. Voor inwoners van de omliggende gemeenten wordt de kwaliteit van de leefomgeving versterkt. Dit gebeurt door bescherming tegen ongewone voorvallen. Partijen hebben vastgelegd dat de afspraken verder gaan dan wat qua wet- en regelgeving nodig is.