VIDEO: Archeologen vinden in Urmond houten woning uit Bronstijd

In Urmond hebben archeologen vondsten gedaan uit de Bronstijd. Dat gebeurde op de plek waar de nieuwe woonwijk Bramert Noord komt, aan de Molenweg. De sporen en vondsten zijn door de archeologen aangeduid met kringetjes.

“De gevonden sporen duiden op een houten woning die dateert uit het tijdperk”, zegt archeoloog Adé Porreij-Lyklema. De bronstijd speelde zich zo’n 3000 tot 800 jaar voor Christus af. Een behoorlijke periode dus. Of de vondsten dateren uit de vroegere of latere bronstijd kan Porreij-Lyklema op dit moment nog niet zeggen. “Het is te achterhalen door het aardewerk dat ook is gevonden verder te laten onderzoeken.”

De tastbare vondsten worden naar Den Bosch gebracht. Daar worden ze schoon gemaakt en bekeken door specialisten. De vondsten komen later in een depot terecht, waar ze liggen te wachten op wetenschappers die meer willen weten over de periode. Overigens hoeft de gemeente Stein zich geen zorgen te maken over de bouwplanning van de nieuwe woonwijk, die in 2024 opgeleverd dient te worden. Het archeologisch onderzoek stond gepland voorafgaand aan de bouw en de vondsten zijn niet dermate spectaculair dat een veel groter gebied moet worden afgegraven.