Achttien jongeren uit Stein helpen onder de naam Jongeren voor ouderen (JVO) al sinds 2018 ouderen uit die gemeente met technische problemen op het gebied van telefonie, computers en bijvoorbeeld inloggen bij de overheid.

De twee initiatiefnemers merkten al snel dat de technische kennis niet het enige probleem van de senioren was. Ze kwamen erachter dat een aantal ouderen eenzaam was en de technische vragen combineerden met een praatje.

“Toen besloten we onze doelen te verbreden”, zegt Timo Nelissen, één van de initiatiefnemers. “Ouderen helpen met digitale problemen, de sociale cohesie tussen jong en oud  verbeteren en de eenzaamheid onder ouderen proberen te verminderen”.

Zaterdag was er de wekelijkse open inloop in Punt 39 in Elsloo. Piet Franken komt daar regelmatig. “Ik had een probleem met DigiD”, zegt de 83-jarige senior. “Ik heb er totaal geen verstand van. Ze brengen me hier precies waar ik moet zijn”.

JVO komt dit jaar uit op 500 problemen waarmee de senioren uit Stein geholpen zijn. “We hebben nu drie locaties maar zijn van plan om naar alle kernen binnen de gemeente Stein te gaan. Dat is al een grote taak maar het gaat lukken”, denkt Nelissen.

(Meer informatie op www.stichtingjvo.com)