In Beek is zaterdag een herinneringsplaquette onthuld ter nagedachtenis aan Frans Kanarek. De plaquette staat op het plantsoen bij de voormalige sigarenfabriek Hennekens. Dat was de plek waar de Duitse Jood in de Tweede Wereldoorlog met zijn moeder ondergedoken zat.

Gevlucht
De familie Kanarek was ruim voor de oorlog al uit Duitsland gevlucht en bestierde in Beek een winkeltje. Toen de oorlog uitbrak en Frans opgeroepen werd door de Duitsers hielpen vrienden hem, en later zijn moeder, aan het onderduikadres bij de sigarenfabriek van de bevriende familie Hennekens.

Amerikanen helpen
Na de bevrijding van Beek kwam Kanarek weer tevoorschijn. Hij ging de Amerikanen helpen de rest van Nederland te bevrijden maar door zijn zwakke gezondheid duurde dat niet lang. Hij stierf nog vóór de landelijke bevrijding in mei 1945 een feit was. Kanarek werd 39 jaar.

Alle verhalen
In Beek gaat het niet alleen over Nederlandse onderduikers en oorlogsslachtoffers. De stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek wil alle verhalen vertellen en de herinneringen levend houden voor de jeugd.