Videoboodschap Allerzielen

We kunnen uit dit leven niets meenemen, alleen het goeds dat we hebben gedaan.”

Dat zegt bisschop Harrie Smeets van Roermond in een videoboodschap, die hij bij gelegenheid van Allerzielen heeft opgenomen.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen de jaarlijkse Allerzielenvieringen in de parochies komend weekeinde niet de op gebruikelijke wijze plaatsvinden.

In veel parochies is daarom gezocht naar alternatieven manieren om stil te staan bij de overledenen van het afgelopen jaar.

In de video geeft de bisschop aan dat hij meeleeft met iedereen die een dierbare verloren heeft.

Allerzielen is het eeuwenoude gebruik in de katholieke kerk om op 2 november (daags na Allerheiligen) met name de overleden uit het afgelopen jaar te herdenken en de graven te zegenen.

“We verzorgen de graven om te laten zien dat we verbonden zijn met degenen die ons voorgegaan zijn naar het eeuwig leven,” zo zegt de bisschop in de video.

Bisschop Harrie Smeets en hulpbisschop Everard de Jong zullen maandag 2 november een besloten eucharistieviering opdragen in de bisschoppelijke grafkapel op het Oude Kerkhof in Roermond.

De Allerzielenviering van de bisschoppen wordt maandagavond 2 november uitgezonden via de website www.ml5.nl.