De Gemeente Beek sluit zich aan bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.
Via het Volwassenenfonds verstrekt de gemeente subsidie aan minima voor
deelname aan sportieve en culturele activiteiten.

De subsidie bestaat uit het betalen van de contributie/ lesgeld en de benodigde
attributen. Op die manier kunnen mensen met weinig geld meedoen. Naast het
plezier dat zij beleven aan sport en cultuur is hun deelname ook goed voor het
opbouwen van sociale netwerken en het tegengaan van vereenzaming.

Wethouder Thijs van Es: “Iedereen moet mee kunnen doen, óók aan sport en
culturele activiteiten. Via Stichting Leergeld ondersteunen we in Beek al jaren de
kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. Via het Volwassenfonds gaan we
dat ook voor volwassenen regelen.”

Het Volwassenenfonds wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg. De
Gemeente Beek neemt in 2023 en 2024 deel. In 2024 wordt de deelname van
Beek aan het Volwassenenfonds geëvalueerd en zal er een voorstel worden
gedaan voor de jaren daarna.