In de oostelijke schootsvelden, in het centrum van Sittard, zijn in een opgravingsput resten gevonden van een toren die in de middeleeuwen tegen de stadsmuur aangebouwd is. Het is niet precies bekend hoe oud deze toren is. Maar het is in ieder geval duidelijk dat de toren in de Middeleeuwen gebouwd is.

Waarschijnlijk was de toren belangrijker dan de overige muurtorens, want het was de enige die een eigen naam gekregen heeft, namelijk Sanderbouttoren.
De resten van de uit mergelstenen gebouwde toren zijn zeker 1,5 meter dik en de diameter van de muur is ongeveer 11 meter geweest. De resten lagen op nog geen meter buiten een de opgravingsput., waar in 2019 tijdens een eerder onderzoek al een vierkante hoektoren is aangetroffen.