De drie windturbines op bedrijventerrein Holtum-Noord worden met respect voor de omgeving gerealiseerd.

Veiligheid speelt hierbij een belangrijke rol. Mensen en gebouwen moeten veilig in de omgeving van de turbines kunnen verblijven.

Om hiervoor te zorgen, wordt het bestemmingsplan aangepast.

Vooruitlopend hierop heeft de raad een voorbereidingsbesluit vastgesteld.

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in juni ter inzage gelegd.