Voorkom extra kosten voor VOG-aanvraag of uittreksel

Op internet zijn commerciële partijen actief die voor u een VOG-aanvraag of een uittreksel BRP willen aanvragen. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van de overheid.

Laat je jouw VOG-aanvraag of uittreksel aanvragen door zo’n bedrijf? Dan betaal je eerst (verwerkings-)kosten aan dat bedrijf die tot tientallen euro’s kunnen oplopen.

VOG-aanvragen of uittreksels BRP die via commerciële partijen worden ingediend worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere aanvragen.