Voorkeur voor toekomstige invulling

Het college heeft op 9 mei gesproken over de drie denkrichtingen voor de toekomstige invulling van de voormalige sport- en zwemlocatie aan de Sportcentrumlaan in Sittard. Het college stelt aan de raad voor om de locatie in te vullen binnen de kaders van denkrichting 2.
Dat betekent dat er onder voorwaarden een economische en/of maatschappelijke ontwikkeling in combinatie met natuurontwikkeling mogelijk wordt gemaakt.

De raad neemt hierover in juli een besluit.