Maandag 14 juni heeft het college ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Windpark Holtum-Noord.

In het bestemmingsplan zijn de veiligheidscontouren rondom iedere windturbine vastgesteld.

Binnen deze contouren mogen geen gebouwen worden gebruikt of gebouwd waar meer dan vijftig personen van derden gedurende een langere periode aanwezig zijn.

De beschermende contouren zorgen er dus voor dat het in de omgeving van de windturbines veilig is voor mensen en gebouwen.

Het voorontwerp van dit plan wordt binnen twee weken zes weken ter inzage gelegd voor inspraak.

Eventuele inspraakreacties worden meegenomen bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan.