zondag 18 december 2022 in de Sint Hubertuskerk te Genhout

aanvangstijd 10.00 uur

V R I E N D E N V I E R I N G    

m.m.v. vocaal ensemble Cantori La Vera

Cantori La Vera is in 1981 opgericht als mannenensemble onder leiding van dirigent Harrie Sproncken. Vanaf 1988 staat het vocaal ensemble onder leiding van dirigente Alice Hendriks. Vanaf dat moment ook werd besloten om het mannenensemble om te vormen tot een gemengd ensemble.

Onder de geduldige en muzikale leiding van Alice Hendriks is het koor vervolgens uitgegroeid tot een koor met veel potentie, met een sympathieke en ontspannen koorklank [zoals in 2013 de beoordeling luidde van de Vereniging Toonkunst Nederland]. Het repertoire reikt van de Renaissance tot de eenentwintigste eeuw, van sacrale muziek tot wereldse muziek, van zingen zonder begeleiding [a capella] tot zingen met begeleiding. Het ensemble bestaat uit twintig zangers en zangeressen.