zondag 19 maart 2023 in de Sint Hubertuskerk te Genhout aanvangstijd 10.00 uur

V R I E N D E N V I E R I N G    m.m.v. dameskoor Belcanto-Resonance,
Na afloop van de vriendenviering is er gelegenheid tot koffiedrinken in de kerk.