Vriendenviering Sint Hubertuskerk te Genhout

zondag 19 maart 2023 in de Sint Hubertuskerk te Genhout

aanvangstijd 10.00 uur

V R I E N D E N V I E R I N G    

m.m.v. dameskoor Belcanto-Resonance,

Na afloop van de vriendenviering

is er gelegenheid tot koffiedrinken in de kerk.

U bent van harte uitgenodigd