Ook in de gemeente Sittard-Geleen zijn agrarische gebouwen, die niet meer in zijn geheel of gedeeltelijk als zodanig gebruikt worden.

Regelmatig is er geen opvolger voor het bedrijf. Vaker wordt verzocht aan de gemeente na te gaan of er andere functies of mogelijkheden zijn.

De politieke fractie gob vindt we het belangrijk dat er gekeken wordt naar hergebruik van bestaande agrarische bebouwing voor een (niet) agrarische functie.

Belangrijk is een kwaliteitsverbetering te stimuleren voor deze locaties. Een oplossing zou kunnen zijn dat er ruimere hergebruiksmogelijkheden geboden worden.

Gob vraagt het college om na te denken over een beleidsnotitie in de trant van “nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) bebouwing in het buitengebied”.