Na vier bijeenkomsten met belangstellenden uit Grevenbicht en Obbicht zijn de nodige wensen en ideeën opgehaald over de herinrichting van de vrijkomende onderwijs- en sportlocaties in beide dorpen.

De basisschool en sportverenigingen die op dit moment gebruik maken van deze locaties, verhuizen in de toekomst naar de unilocatie in het middengebied tussen beide dorpen.

 

Voor de vrijkomende schoollocaties wordt gedacht aan woningbouw, de sportlocaties worden ingezet voor natuur- en landschapsontwikkelingen.

Ten aanzien van de schoollocaties lagen reacties veelal in dezelfde lijn.

Van het realiseren van (combinaties van) starters- en seniorenwoningen met een gezamenlijke groene ruimte voor ontmoetingen, tot aandacht voor betaalbare koop- en huurwoningen en het binden en behouden van jongeren én ouderen aan en voor de beide dorpen.

Ten aanzien van de sportlocaties was ook een rode draad te herkennen.

Zo werd onder meer voorgesteld het oorspronkelijke groene karakter van de locaties en de natuurwaarden van en rondom de Kingbeek te herstellen, met ruimte voor recreatie, sport, speelruimte voor kinderen en het organiseren van dorpsevenementen.

De opgehaalde ideeën worden indien mogelijk meegenomen en verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan voor de unilocatie en de vrijkomende sportlocaties.

Het ontwerp-bestemmingsplan wordt later dit najaar ter inzage gelegd. Vanaf dat moment is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Het bestemmingsplan wordt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Met de omwonenden wordt een traject gestart om de ideeën voor de vrijkomende sportlocaties verder uit te werken.

De vrijkomende schoollocaties zijn hierin niet opgenomen, hiervoor wordt een apart traject opgestart.