Vrijstelling van giften aan inwoners met uitkering

Ontvang je een bijstandsuitkering van de gemeente Sittard-Geleen en krijg je wel eens (financiële) gift, dan hoef je dat niet meer direct door te geven aan de gemeente. Melden is pas nodig als de totale waarde hiervan in één kalenderjaar meer dan € 1.200,- is. Voor gezinnen met inwonende minderjarige kinderen is dat € 1.700,-.

In Sittard-Geleen leven veel gezinnen op of net boven de armoedegrens. De gemeente gaat zich inzetten om dat percentage de komende jaren naar beneden te krijgen. Bij deze gezinnen is minder geld voor geregeld een warme maaltijd, de noodzakelijke winterjas of schoenen waar kinderen zo snel uitgroeien. Ook het lidmaatschap van een vereniging of het vieren van een verjaardag zijn niet vanzelfsprekend.

Vertrouwen
Naar aanleiding van een motie die raadsbreed is aangenomen, is hier beleid voor gemaakt. Wethouder Judith Bühler (Sociale Zaken): “En waar ik heel blij mee ben, is dat we op basis van vertrouwen werken. Mensen hoeven giften niet te melden, behalve als ze over de € 1.200,- heen gaan (of bij gezinnen € 1.700,-).
Als je een uitkering hebt hoef je je dus geen zorgen meer te maken als je een keer een tas met boodschappen of een extraatje van iemand ontvangt. Voortaan mag je dat gewoon aannemen, zonder dat dat gevolgen voor heeft voor je uitkering.”

Tweede Kamer
Eerder nam ook de Tweede Kamer (TK) een dergelijke motie aan voor enkel een vrijlating van € 1.200,-. Hier werd niet om een hogere vrijlating gevraagd voor gezinnen met kinderen. De minister heeft deze motie nog niet uitgevoerd en Sittard-Geleen verwacht dat landelijke wetgeving nog langere tijd duurt. Wethouder Bühler: “Daar wachten we niet op, het college voert u motie nu al uit en heeft daarvoor beleid vastgesteld.”