Ontvang je een bijstandsuitkering van de gemeente Sittard-Geleen en krijg je wel eens (financiële) gift, dan hoef je dat niet meer direct door te geven aan de gemeente. Melden is pas nodig als de totale waarde hiervan in één kalenderjaar meer dan € 1.200,- is. Voor gezinnen met inwonende minderjarige kinderen is dat € 1.700,-.

In Sittard-Geleen leven veel gezinnen op of net boven de armoedegrens. De gemeente gaat zich inzetten om dat percentage de komende jaren naar beneden te krijgen. Bij deze gezinnen is minder geld voor geregeld een warme maaltijd, de noodzakelijke winterjas of schoenen waar kinderen zo snel uitgroeien. Ook het lidmaatschap van een vereniging of het vieren van een verjaardag zijn niet vanzelfsprekend.