Vrijwilligersvergoeding stijgt in 2023

De maximale vergoeding die je als vereniging of stichting onbelast kunt uitbetalen aan je vrijwilligers gaat omhoog. In 2023 komt dit neer op €1.900 per jaar en €190 per maand. Dit is €100 meer dan de afgelopen jaren, en biedt meer kansen om vrijwilligers te belonen voor de taken die ze binnen je club uitvoeren. Meer weten over de vrijwilligersvergoeding en de geldende voorwaarden?

Om gebruik te kunnen maken van de fiscale regels voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 

 

  • Je organisatie:
    • valt niet onder de vennootschapsbelasting of is daarvan vrijgesteld, of
    • is een sportvereniging of sportstichting, of
    • Is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • De vrijwilliger is niet bij je in dienst
  • De vrijwilliger voert de werkzaamheden niet uit voor zijn beroep
  • De vergoeding die de vrijwilliger krijgt voor het werk is een vergoeding, die niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk

Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over Werken als vrijwilliger en Vrijwilligersvergoedingen.